יעל דגון - מזכיר החברה

יעל דגון , מזכיר החברה מיום הקמתה. במסגרת תפקידה אחראית על תיאום וריכוז עבודת הדירקטוריון וועדותיו , בכלל זה הכנת הדיונים, הפרוטוקולים וניהול מעקב אחר ביצוע החלטות. כמזכיר החברה היא מסייעת ליו"ר הדירקטוריון בעבודה השוטפת ומהווה את החוליה המקשרת בין הדירקטוריון להנהלה. כמו כן עומדת דגון בקשר רציף עם רשות החברות הממשלתיות בתחומים הנוגעים לתחום טיפולה. דגון ממונה כמו כן על הקוד האתי ויישומו בחברה .

טרם הקמת חברת נמלי ישראל, היתה דגון מזכיר מועצת רשות הנמלים והרכבות , תפקיד אותו מילאה משנת 1995 ועד לפירוק רשות הנמלים בשנת 2005 . לפני כן מילאה תפקידים שונים בהם- ראש תחום שיווק למדינות אירופה בחברת תנובה אקספורט, ראש לשכת משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים במועצה לשיווק פרי הדר , שלאחריו שימשה כמרכזת עבודת הדירקטוריון וועדותיו במועצה .
יעל דגון בעלת תואר ראשון במינהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים , מטעם אוניברסיטת דרבי , בריטניה.