עוזי יצחקי - יו"ר הדירקטוריון

עוזי יצחקי מונה ליו"ר חברת נמלי ישראל במרץ 2019.  הוא משמש בנוסף יו"ר ועדת פיתוח ונכסים ויו"ר ועדת ארגון ותפעול של דירקטוריון החברה והינו חבר ועדת​ כספים והשקעות.

יצחקי שימש בעבר מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ( 2012-2016) ולפני כן מילא שורה של תפקידים מקצועיים  במשרד בכלל זה סמנכ"ל בתחומי הרישוי, הרכב והתנועה.

יצחקי כיהן עד לאחרונה כיו"ר איגוד השופטים בכדורגל בהתנדבות והיה חבר בדירקטוריון רכבת ישראל ובדירקטוריון נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר).

צלם: ששון תירם