המרת מסרים ל"שער עולמי"

שלום לכולם,

לכניסה לאתר המכס לצפייה בכל הקבצים המעודכנים של מערכת "שער עולמי"

תס"ק ים – הסבות למערכת דור חדש של המכס

א. טבלאות המרה

מסמך excelהמרת קודי שגיאה

מסמך excel המרת קודי מכולות

מסמך excelטבלת המרה לסוג טיפול

מסמך pdf המרת קוד אריזה מחדש לישן

ב. מצהר

מסמך pdf המרת מצהר חדש לישן

מסמך excelהמרת מצהר קיים לחדש

מסמך pdfדיווח שינוי בעיסקה בדור חדש

מסמך wordריכוז פערים בהמרות מצהר

מסמך wordמצהר דור חדש - פערים שמחייבים הערכות נמלית

מצהר FROB

מסמך pdfOne Click Transfer User Guide

מסמך pdfFiles naming convention

מסמך pdfFROB Manifest - last updates & clarification

מסמך pdfEDIFACT IFTMCS

מסמך pdfEDI CUSCAR

ג. מסרים בשלב יבוא בסיסי

מסמך pdf המרת מסר יציאת מטען מקיים לחדש

מסמך pdf המרת מסר יציאת מכולה מקיים לחדש

מסמך pdfהמרת מסר זמינות מקיים לחדש

מסמך pdf המרת מסר התרה מחדש לקיים

מסמך pdfהמרת מסר סטטוס אניה מקיים לחדש

מסמך pdfהמרת מסר זימון לבדיקה למשקף מחדש לקיים

ד. גייטפאס העברות

מסמך pdfהמרת גייטפאס חדש לקיים

מסמך wordהמרת גייטפאס מקיים לחדש

ה. פקודת מסירה

מסמך pdfהמרת פקודת מסירה מחדש לקיים

מסמך wordהמרת פקודת מסירה מישן לחדש

מסמך wordריכוז פערים בהמרות גייטפאס ופקודת מסירה

ו. משובים

מסמך pdfהמרת מסר משוב מחדש לקיים

מסמך pdfהמרת משוב לפקודת מסירה מקיים לחדש

מסמך excelהמרת משוב למצהר מקיים לחדש