כניסה
תס"ק ים > כללי מקור

כללי מקור

​​כללי המקור מגדירים את מקוריות  הטובין. מקוריות הטובין היא ארץ יצורן.


 הגדרת ארץ המקור חשובה כדי להוציא לפועל הסכמי סחר בין המדינות השונות. טובין המיוצאים למדינות החתומות על הסכמי סחר ביניהם זוכים לביטול מכסים או הנחות והטבות מיוחדות בהתאם להסכם.

על  מנת לזכות בהקלות מכס אלה יש להציג במדינת היבוא תעודות המעידות על מקור הטובין, כלומר תעודות מקור ו/או מסמכי העדפה או תעודת תנועה  Movement Certificate- EUR1  ו- EUR MED.

תעודת תנועה  Movement Certificate - EUR1

תעודות המקור EUR1 ("תעודת תנועה") – משמשת בסחר בין ישראל לבין ארצות האיחוד האירופי, ארצות אפט"א  (EFTA)ומספר מדינות נוספות. התעודות תקפות הן ליצוא מישראל והן ליבוא אליה לצורך קבלת  העדפות מכס על פי הסכמי הסחר אשר נחתמו בין ישראל למדינות אלה. תוקף התעודה הוא 4 חודשים, החל מיום חתימתה ע"י שלטונות המכס.

טובין המיוצרים בארץ היצוא נדרשים להציג גם תעודות לחומרי הגלם של המוצר המוגמר.
בנוסף לתעודות המקור יש לעמוד בתנאים הבאים:

  1. עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים לאימות נתוני המקור.
  2. הובלה במישרין ממדינה החתומה על ההסכם למדינה החתומה על ההסכם. במידה והטובין נרכשו במדינה לה אין נמל ימי, ויש צורך להעביר את המטען דרך מדינה שלישית על מנת להגיע לנמל היצוא הקרוב, יש לצרף למשלוח שטר מטען במעבר Through L/B ולספק הוכחה ברורה כי הטובין בדרכם מארץ המקור לא נכנסו לשוק החופשי במדינת המעבר.
    התיקון להסכם ה- CIFTA ,בא לפתור בעיה בה נתקלו חברות רבות אשר ביקשו להעביר סחורות שמקורן בישראל או בקנדה דרך שטחה של ארה"ב. עד היום, העברת הסחורות דרך ארה"ב הייתה כרוכה בשינוי הגדרת ארץ המקור.
  3. מסמך העדפה המתאים להגדרות בהסכם המתאים. תנאי לקבלת מסמך העדפה הינו עמידה בכללי מקור.

לערך המלא