כניסה
תס"ק ים > ההסטוריה של המכולה

ההסטוריה של המכולה

​​כמו דברים רבים ששינו את פני העולם, עומד מאחורי המצאת המכולה אדם אחד עם חלום, מלקולם מאקלין, נער צעיר, בן איכרים מצפון קרולניה בארה"ב.

מאקלין הילד מכר ביצים ממשק הוריו ועבד בתחנת דלק מקומית ובכסף שחסך קנה משאית משומשת והציע לשכניו החקלאים להוביל את התוצרת שלהם במשאיתו. בשנת 1940 היו ברשותו כ- 40 משאיות אשר הובילו סחורות לטעינה בנמל.

מסמך pdfלערך המלא