כניסה
תס"ק ים > חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים

​​חומרים מסוכנים Hazardous Materials

הגדרה:
חומרים מסוכנים הם חומרים שקיומם מאיים על חייו של האדם, בריאותו, סביבתו ורכושו.

השפעתם על הסביבה בטווח מיידי וקצר ועד לטווח ארוך,היא  על הקרקע, על מי-התהום, על הים ועל חופיו ועל איכות האוויר בהווה ובעתיד.

בעולם ידועים כ- 4,000,000 חומרים מסוכנים, לכ- 4,000 מהם יש מספרי או"ם והם מוגדרים ב"מסמך pdfספר הכתום" (Orange Book).

החומרים המסוכנים מאופיינים על פי 4 קריטריונים:

  1. שם החומר
  2. מספר או"ם
  3. קבוצת סיכון Class
  4. רמת הסיכון Packing Group

שם החומר ומספר או"ם

לכל חומר המוגדר בספר יש שם מדעי המורכב מאותיות ו/או מספרים והוא חד ערכי לאותו החומר או לאותה "משפחה" של חומרים, כגון סוגי דלקים.
מספר האו"ם  הוא מספר חד ערכי בן  4 ספרות שמזהה חומר כימי. החומרים מסווגים לקבוצות לפי תכונותיהם. אין חוקיות במספרים עצמם - לא ניתן
להסיק מסקנות על החומר לפי מספרו, אלא רק מחיפוש בטבלה שבהמלצות האו"ם. 
אחת לשנתיים מבוצע עידכון שמפורסם  ב- IMDG CD  של האו"ם.

לערך המלא