כניסה
תס"ק ים > הסכמי סחר

הסכמי סחר

הסכם סחר חופשי Tree Trade

הסכם סחר חופשי הינו הסכם הנחתם בין  שתי מדינות לפחות, והוא מסיר הגבלות שונות בסחר בינלאומי כמו תשלומי מכס  ומכסות יבוא בין אותן מדינות.
תיאוריות כלכליות רבות תומכות בסחר חופשי כמנוף להעלאת הרווחה הכלכלית בעולם ולמיצוי היתרון היחסי שיש לכל מדינה ביצור מוצרים המיוחדים לה. לעומתן קיימות תיאוריות אחרות אשר טוענות כי סחר חופשי אינו מתאים למדינות בעלות כלכלה חלשה אשר הייצור שלה נזקק עדין להגנה. כמו כן צרכי בטחון ושיקולים פוליטיים מגבילים את הסחר החופשי.
מדינת ישראל, בהיותה שוק של כלכלה חופשית, חותרת להסכמי סחר רבים ככל האפשר.

הסכם גומלין Reciprocal Trade Agreement

הסכם סחר בין מדינות, המעניק העדפות סחר הדדיות. ההסכם מעודד את הסחר בין המדינות החתומות עליו. לעיתים משרת אינטרסים מדיניים ולא רק כלכליים, לדוגמא הסכם QIZ שנחתם בין ארה"ב ירדן וישראל המעודד שיתוף פעולה בין היצור בישראל ובירדן ע"י העדפת יצוא לארה"ב של מוצרים משותפים. 
לעתים  מתייחס ההסכם גם להענקת זכויות לאזרחי המדינות החותמות על ההסכם - זכויות אזרחי הארץ. זכויות אלה מעוגנות בחוק של אותן מדינות,  'חוק גומלין' (reciprocal statute), ומקנות יחס שווה לזה של אזרחי המדינה בכל הנוגע לפעילויות הכלכליות השונות. 

הסכמי סחר אזוריים Regional Trade Agreements – RTAS

הסכמי סחר בין קבוצות של מדינות המסדירים מגבלות מכסיות ואחרות ומאפשרים יתרון יחסי בסחר ביניהן. ההסכמים שונים במהותם ומשרתים את הצרכים של המדינות החתומות עליהם. הסכם משפיע במיוחד הוא ההסכם של האיחוד האירופי או הסכם הסחר של מדינות צפון אמריקה.
דעות הכלכלנים חלוקות ביחס לתרומת ההסכמים האזוריים לקידום הסחר החופשי בעולם. יש הטוענים שהסכמים אלה הם צעדים ראשונים לקראת ישום הסחר החופשי בעולם ואילו אחרים טוענים שהם מהווים מכשול ליישום הסחר החופשי בעולם ומשרתים רק את המדינות החתומות עליהם.

הסכם הגבלת יצוא Export Restraint Agreement

הסכם סחר בין מדינות. מדינה מייצאת ומדינה מייבאת מסכימות להגביל את היקף הסחר ביניהן לגבי מוצרים מסוימים. ההגבלה  היא על אחוז של  היבוא/יצוא או על מספר יחידות.  ההסכם משמש בדרך כלל  אמצעי הגנה לייצור בארץ המייבאת מפני מתחרים זרים, וכן משמש כלי שליטה על מאזן התשלומים של המדינה.​