כניסה
תס"ק ים > האמנה לביטחון ובטיחות כלי שיט

האמנה לביטחון ובטיחות כלי שיט

 

האמנה לביטחון ובטיחות כלי שיט -  CONTROL PORT STATECOMMITTEE - היא אמנה בינלאומית שהינה חלק מהחוק הימי של האו"ם לשמירה על בטיחות השיט, החיים בים ועל סביבת הים.

האמנה מטילה את האחריות העיקרית לשמירה על בטחון ובטיחות ספינות סחר על המדינות אשר תחת דגלן שטה הספינה וכן על מתפעל האנייה. בנוסף מחויבת כל מדינה החתומה על האמנה לבדוק בטיחות אניות העוגנות בתחום שיפוטה ועומדות בפרופיל המוגדר באמנה.

האמנה מקנה לרשות נמל לעכב ספינה אשר בדיקתה העלתה חשש בטיחותי, עד אשר יתוקנו הליקויים בספינה, כדי למנוע שיט מאניות תת-תקניות (Sub-standard ships) שיוצרות סיכון גדול מאוד לאסון אקולוגי ולזיהום הים.

מסמך pdfל​ערך המלא