כניסה
תס"ק ים > חברת מניה

חברת מניה

 

חברות המניה הן חברות העובדות בנמל בשירות סוכני האניה במטרה לפקח על הפריקה והטעינה של מכולות ומטענים על אניות סוכן האניה.

איש המניה מבצע רישום מדוייק של כמות , משקל המטען וכן סוג המטען הנפרק מהאניה: האם הוא מסוכן, האם הוא חריג, והאם נפרק מהאניה שלם או שניזוק בזמן המסע הימי או בעת הפריקה מהאניה.
לגבי מכולות נרשמים כל פרטי המכולה: אורך, משקל, סוג המכולה, האם היא מכולה קירור או מכולה המכילה מטען מסוכן וכד'.

אנשי המנייה מדווחים גם על אירועים שונים המתרחשים במהלך הפריקה או הטעינה כמו הפסקות עבודה שארעו מסיבות שונות: קלקול מנוף, מזג אוויר סוער , חוסר במשאיות שיובילו את המטען מהנמל,  העברת צוות מאניה לאניה ועוד.

דיווחי המניה נשלחים לסוכני האניה ולנמלים.  הנמלים משתמשים בנתונים אלו להשלמת נתונים חסרים ולהשוואה, במערכות כספיות ותפעוליות וכן בנתוני האירועים.
דיווחי הכמויות משמשים כיום את הנמלים בעיקר למטען כללי. (מאז  כניסת מערכות TOS לשימוש בנמלים , מערכות אלו מנהלות את  המעקב אחר פריקה וטעינה
של מכולות בנמל, כולל תכנון סדרי הפריקה והטעינה על האניה ונתוני חברות המניה נדרשים במקרים מועטים.)

בנמל חיפה משמשים אנשי המניה גם כאנשי קשר בין הנמל לסוכני האניה שאינם מתחזקים משרדים בנמל.

חלק מחברות המניה מספקות גם שירותי לוגיסטיקה, ושירותים ימיים אחרים, וחלקן עוסקות גם בסחר במכולות או בתובלה יבשתית.​