כניסה
תס"ק ים > סוכן מכס

סוכן מכס

סוכן מכס Customs Broker

אדם או חברה המורשים לבצע פעולות מכס.
בהתאם לחוק סוכני המכס על סוכן המכס להיות רשום בפנקס סוכני המכס.

העיגון החוקי

סעיף 1 לחוק סוכני המכס קובע כי:
"סוכן מכס" - אדם העושה פעולת מכס בשביל זולתו דרך שירות לכל, והוא רשום בפנקס סוכני המכס לפי חוק זה ".

כאמור, סוכן מכס (עמיל מכס) הוא איש מקצוע המקבל הסמכה מרשות המכס לאחר עמידה במבחנים וקבלת מספר סוכן מכס ייחודי.
תפקידו לייצג את היבואן/יצואן כלפי רשויות המכס ורשויות הנמל בפעילות המורכבת הקיימת בתהליכים השונים של יבוא ויצוא. עליו להכין את הניירת המרובה הקשורה בתהליכים אלה ביעילות ובמהירות, לדאוג לתשלום על ידי בעל העסק, לבדוק את חוקיות הייבוא ולסווג את הסחורות בסיווג ממנו ייקבע שיעור המס, באופן שיהיה קביל על רשויות המיסים.

בדרך כלל התקשרות עם סוכן מכס כוללת גם מרכיבים נוספים בתהליכי הסחר הבינלאומי, כמו: הובלה ימית, הובלה יבשתית, ביטוח ימי, מחסני ערובה, דיווח לנמל או המסוף על חברת תובלה העומדת לשנע מטען  ועוד.
בכל מסוף בו פועלות תחנות המכס, יש לסוכני המכס עמדות וסניפים, באמצעותם הם פועלים להליכים השונים.

תפקידי סוכן המכס ביצוא:

 • הכנתו והנפקתו של רשימון יצוא (ביצוע הליך מכס ביצוא).
 • הזמנת מקום באנייה – Booking (במקרה שמשלח בינלאומי אינו מטפל בכך).
 • הכנת תעודת אחסנה למטען ומסירתה למוביל היבשתי.
 • לידע את היצואן על דרישות ואישורים מיוחדים ממשרדים ממשלתיים ורשויות שונות.
 • תשלום, בשמו של בעל המטען לרשויות, נמל, מכס, של אגרות וכדו' בהתאם לצורך.
 •  להיות נוכח בעת בדיקות מכס באם נדרשות.

תפקידו של סוכן המכס ביבוא:

 • ביצוע הליך מכס- הכנת תיק יבוא, יעוץ בנושא תעריפי מכס, סיווג וכד', הכנת רשימון יבוא.
 • קשר שוטף עם כל הגופים המעורבים כגון מכס, משרדי ממשלה, חברת ספנות, נמל ועוד.
 • נוכחות בעת בדיקת מכס במידה והמכס מחליט על בדיקת המטען.
 • תשלום, בשם בעל המטען, לרשויות השונות, נמל, מכס וכד'.
 • קבלת 3 התרות ליציאת המטען, התרת סוכן אניה - קבלת פקודת המסירה, התרת המכס - סיום התש"ר ותשלום מיסי היבוא, קבלת  אישור מדור חת"ד בנמל.​