כניסה
תס"ק ים > אניה

אניה

מסמך pdfאֳנִיָּה, Ship Vessel
אנית סחר  Merchant Ship, Commercial Vessels

הגדרה

אנייה - כלי שיט המונע בכוח מנוע או מפרשים, שאורכו עולה על 24 מטרים ותפוסתו ברוטו עולה על 100 טון. החוק הימי המסחרי מגדיר אנייה ככלי שיט המוביל מטענים או נוסעים בים.

ספר יציבות של אנייה

לכל אנייה ספר אשר נכתב על ידי המספנה בה יוצרה האנייה. הספר כולל את חישובי היציבות של האנייה. הספר מראה את יכולתה של האנייה להישאר יציבה בתנאים ובעומסים שונים. שינוי בכמות המכולות הניתנות להעמסה על האנייה מחייב עדכון של הספר ואישור התיקון על ידי  משרד התחבורה  ונציג IMO.

מסמך pdfלערך המלא