כניסה
תס"ק ים > סב"ן - סחורה בלתי נדרשת

סב"ן - סחורה בלתי נדרשת

סב"ן - מטענים שנמצאים בנמל למעלה מ- 90 יום בהובלה ימית, מעל 45 יום בהובלה אווירית, ומעל 12 חודשים במחסן ערובה, ולא נדרשו על ידי בעליהם, ולא נעשה מצד הבעלים אקט לשחרורם מהמכס.
אם קיים חשד במכס שהסחורה היא סחורה מתכלה, תימכר הסחורה לפני המועדים הנקובים למעלה.
מטענים אלה עוברים לסטאטוס של סב"ן ומוצאים למכירה באמצעות מכרז.
התמורה ממכירת הסב"ן משמשת לכיסוי עלויות המכס והנמל, את היתרה לאחר ניכוי ההוצאות יש להחזיר לבעלים.
מטענים שמיועדים לסב"ן מועברים בד"כ  למחסן סב"ן (בכל נמל יש מחסן אחד שבו מרוכזים הסב"נים).

להלן מקרים חריגים בהם מכריזים על מטען כסב"ן אך לא מבצעים העברה פיזית של המטען:

  1. מטענים מסוכנים שמוחזקים באתר מיוחד המתאים למטענים מסוכנים.
  2. מטען גדול במיוחד.
  3. מטען מפוזר מאד
  4. משקאות חריפים.

מסמך pdfלערך המלא