כניסה
תס"ק ים > עקרון הצבירה הפאן אירופאי

עקרון הצבירה הפאן אירופאי

עקרון הצבירה הפאן אירופאי - ים תיכוני PAN-EURO-MED CUMULATION

הסכם סחר בין האיחוד האירופאי, מדינות אפט"א (איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה, שוויץ), ירדן וטורקיה לבין מדינת ישראל.

על פי הסכם זה, ניתן לבצע חלק מעבודות הייצור במדינות אחרות החתומות על הסכם זה ועדיין לעמוד מסמך pdfבכללי המקור המקנים העדפות מכסיות בהתאם להסכמי הסחר בין האיחוד וישראל.

ההסכם נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2006.

בדרך כלל נדרשים שלושה תנאים על מנת ליהנות מהסכמי סחר חופשי בין מדינות:

  • הטובין מקוריים או טובין העומדים בכללי מקור.
  • הטובין מובלים במישרין.
  • לטובין מצורפת תעודה המעידה על מקורם.

בין מדינות האיחוד האירופי ,מדינות אפט"א , בולגריה ורומניה קיים מערך צבירת כללי מקור  -צבירה פאן אירופית. ישראל ומדינות נוספות באגן הים התיכון לא היו חלק ממערך זה. סחורה ישראלית מקורית אשר עברה עיבוד נוסף במדינה אירופית ולאחר מכן יוצאה לאיחוד האירופי איבדה את מעמד המקור ואת הטבות המכס הנלוות אליו.

החל מ-1 בינואר 2006 יכולים יצרנים ישראליים להשתמש בחומרי גלם שמקורם בכל אחת מן המדינות החברות במערך הצבירה ולבצע את תהליך הייצור במספר מדינות ובתנאי שהמוצר, עוד לפני העברתו יעמוד בכללי המקור. חומרים שמקורם בכל אחת מהמדינות הכלולות במערכת הצבירה יחשבו כחומרים מקוריים כאשר הם נשלחים למדינה אחרת בקבוצה לצורך עיבוד נוסף או הכללתם במוצר סופי.

כמו כן יכול יצרן ישראלי להוביל את המטען דרך המדינות החברות בהסכם הצבירה, מבלי שהדבר יפגע במעמד המקור של הטובין ובזכאותם לקבל העדפות מכסיות בהתאם להסכם הסחר. כאמור עדיין הסכם הצבירה עם ישראל אינו הסכם מלא, והוא מכונה הסכם אלכסוני - על המוצר לעמוד בתנאי המקור עוד לפני העברתו למדינה נוספת.

המדינות החברות בהסכם הצבירה: מדינות האיחוד האירופי (25), מדינות אפט"א, בולגריה, רומניה, טורקיה, אלג'יר, מצרים, ישראל, ירדן, לבנון, מרוקו, הרשות הפלשתינאית, סוריה, טוניס, איי פארו.
כאמור החל מינואר 2006 חל ההסכם. תעודת המקור החדשה  המעידה האם הוחלה צבירה ועם אילו מדינות הינה EUR-MED.
שימוש בתעודה EUR-MED מאפשר לקחת בחשבון את המוצרים שיובאו תחת תעודה זו כמוצרים מקוריים גם אם ייוצאו מחדש למדינה שלישית (הכלולה במערכת הצבירה).​