כניסה
תס"ק ים > אריזה

אריזה

מטענים מובלים באניות בתוך מכולות או כמטען כללי - בתפזורת ובאריזות שונות.

אריזה היא גורם בעל חשיבות רבה בסחר הימי:
יש לארוז את המטען בתשומת לב על מנת שהמטען לא יינזק בטעינה לאניה, במהלך המסע הימי ובפריקה בנמל היעד. כמו כן יש לארוז בהתאם לדרישות הגורם המבטח אחרת עלולות להתעורר בעיות במקרה של נזק למטען.

לאופן האריזה חשיבות לקביעת גובה דמי ההובלה הימית, וקודי האריזה המדווחים על ידי סוכני האניות במצהר הם נתונים תפעוליים הנלקחים בחשבון בעת האחסנה בנמל ובעת החיוב  באגרות נמל.

מסמך pdfלערך המלא