כניסה
תס"ק ים > סימנים ומספרים (מרקה)

סימנים ומספרים (מרקה)

​​​סימון המופיע על מטען כללי שנפרק מהאנייה (שדה סימנים ומספרים במצהר).

לרוב מופיע על נייר המוצמד למטען, כמספר קטלוגי או כמלל חופשי.

כאשר המטען הנפרק מאנייה מסוימת שייך ליבואנים שונים, מסמנים אותו בצבעים כדי להבדיל בין מטען השייך ליבואן אחד לבין מטען השייך ליבואן אחר.

מסמך pdfלערך המלא