כניסה
תס"ק ים > בית משפט לימאות

בית משפט לימאות

​​מדינת ישראל אימצה, עם הקמתה, את הדין האנגלי בענייני ימאות כמו גם בתחומים אחרים.

בית המשפט העליון תפקד כבית משפט לימאות וזאת על פי דבר המלך במועצה על פלשתינה (א"י) בדבר שיפוט בענייני אדמירליות משנת  1937 אשר הקנה לבית המשפט העליון את הסמכות לדון בענייני ימאות בהתאם לחוק בתי המשפט הקולוניאליים לימאות משנת 1890 (Colonial Courts Of Admiralty Act 1890). ע"פ סעיף 2(2) של חוק זה, סמכותו של בית משפט קולוניאלי לימאות היא כסמכותו של בית המשפט העליון באנגליה בענייני אדמירליות.

בשנת 1952 נחקק חוק בית המשפט לימאות, תשי"ב 1952. לפי סעיף 2 של חוק זה נמסרו סמכויותיו של בית המשפט העליון כבית משפט לאדמירליות לבית המשפט המחוזי בחיפה ומאז משמש בית המשפט המחוזי בחיפה בין היתר כבית דין לענייני ימאות.

התיקונים והשינויים בחוק האנגלי מאז 1890 אינם חלים על החוק הישראלי, כמו כן בית המשפט הישראלי אינו מתבסס על הפרשנות האנגלית לחוק אלא מפרש על פי החוק הישראלי, במיוחד בכל הנוגע לזכויות עובדים, אך גם ליתר הנושאים ניתנת פרשנות ברוח החקיקה הישראלית.

מסמך pdfלערך המלא