כניסה
תס"ק ים > קניין רוחני

קניין רוחני

קניין רוחני הוא זכות הבעלות שיש לאדם על היבטים לא מוחשיים של מוצרים שונים, בהם השקיע מחשבה, יצירתיות, זמן וכסף, כמו המצאות, יצירות, ועוד.

ההגנה באמצעות זכויות הקניין הרוחני מתייחסת ליצירה הרעיונית כשלעצמה ולא לאובייקט הפיזי.

זכויות הקניין הרוחני:

  • פטנטים - סימונם ® הגנה על המצאות של מוצרים ותהליכים טכנולוגיים, כאשר המצאה לעניין זה הוא תהליך או מוצר שיש בו חידוש והתקדמות רעיונית, שהוא מועיל וניתן לשימוש.
  • סימני מסחר Trade Mark - הגנה על מילים, סמליל, סימנים או צלילים (ובמדינות מסוימות גם ריחות) המצביעים על מקור של טובין או של שירותים.
  • מדגמים ‎Design - הגנה על העיצוב תעשייתי של המוצר (קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט).
  • זכויות יוצרים (‎(Copyright סימונו © - הגנה על יצירות בתחום  הספרות, הדרמה, המוסיקה, הצילום, התוכנה ואומנות.

כמו כן, קיימות זכויות נוספות, כגון: זכויות מבצעים ומשדרים, זכויות מטפחים, כינויי מקור ועוד.

לערך המלא