כניסה
תס"ק ים > איזוטנקרים

איזוטנקרים

​​​איזוטנקר הינו כלי קיבול להובלת נוזלים בצובר הנושא סימני זיהוי, המיכל נתון בתוך מסגרת מכולה "20.

המיכל עצמו בהיותו כלי קיבול אינו חייב במכס ביבוא, אלא רק תכולתו. זאת ע"פ אמנת המכס מס' 677, שעניינה מתן פטור מתשלום מיסי יבוא לכלי קיבול. האמנה נכתבה בג'נבה, נכנסה לתוקף בישראל ביום 12.2.68 ועוגנה בפקודת המכס, סעיף 162 (ג) צו תעריף המכס ומס קניה על הטובין.

לכל איזוטנקר בעלים רשומים ומורשים, בדרך כלל חברה העוסקת בהובלת נוזלים באמצעות איזוטנקרים לישראל ומישראל או סוכנה של חברה זרה בישראל, המעמידה איזוטנקרים לרשות יבואנים ויצואנים לצורך יבוא טובין לישראל או ליצוא טובין מישראל, שהוכרה לצורך כך ע"י גובה המכס.  בעלי האיזוטנקר אחראים לנהל מעקב אחר איזוטנקר ולדווח למכס על כניסתו ויציאתו מהארץ.

מסמך pdfלערך המלא​​