כניסה
תס"ק ים > מונחי INCOTERMS

מונחי INCOTERMS

​​INCOTERMS - Intentional Commercial Terms

מכירה ואספקת סחורה בסחר בינלאומי יכולה להתבצע במספר אופנים. ההבדל ביניהם,  מלבד צורה ומועד התשלום עבור הטובין,  הוא אחריותו וחבותו של כל צד, יבואן, יצואן או בא כוחם, למטען לאורך הדרך מחצר היצרן ועד לדלתו של היבואן. אחריות לאריזת המטען, להובלת המטען ביבשה ובים, לתשלומי מכס ונמל ולביטוחו של המטען. ההוצאה הכספית כמובן נגזרת מאחריות זו.

מונחים המגדירים את סוגי החוזים בסחר הבינ"ל קיימים כבר שנים רבות. ה - ICC - לשכת המסחר הבינלאומי אספה והגדירה אותם כמונחים בינלאומיים הנקראים "מונחי INCOTERMS".

המונחים אומנם קבועים אך מתעדכנים בהתאם לשינויים הטכנולוגיים ואחרים בעולם, כך יצאו מונחי 2000 INCOTERMS המתייחסים להעברת מסמכים בסחר הבינלאומי במסרים אלקטרוניים, וכן לחתימת שטר מטען בחתימה אלקטרונית.

מסמך pdfלערך המלא