כניסה
תס"ק ים > היזק כללי

היזק כללי

​​​היזק כללי General Average

היזק כללי הינו מונח מתחום המשפט הימי, המונח נקבע בכללי אנטוורפן יורק שמקורם במנהגים שהלכו והתגבשו במסורת הסחר הימי הבינלאומי. המשפט הימי הבינלאומי מתבסס על אמנות בינלאומיות ועל נוהגים במסורת הימית.

כללי אנטוורפן יורק מגבשים את חובות וזכויות הצדדים כאשר מתרחש אירוע יוצא דופן של היזק כללי. כללים אלו חלים בדרך כלל מכוח הסכם. ההפניה לכללים אלו הם בשטר המטען או בשטר החכירה. הכללים מעודכנים מפעם לפעם בוועדות בינ"ל של אנשי האגודה למשפט ימי של המדינות השונות.

הרעיון העקרוני והעיקרי העומד מאחורי ההיזק הכללי הוא שותפות גורל. המשמעות היא שכאשר יש סיכון שמהווה איום על כל המעורבים במסע הימי, וננקטת פעולת הצלה יזומה על ידי הקברניט ופעולה זו מצליחה והסיכון מורחק, כל המעורבים הנהנים מפעולת ההצלה משתתפים בעלות הפעולה באופן יחסי לחלק שלהם במטען או באנייה בזמן שננקטה הפעולה.

מסמך pdfלערך המלא