כניסה
תס"ק ים > שיטת חישוב ספרת ביקורת למס' מכולה

שיטת חישוב ספרת ביקורת למס' מכולה

​​​מספר מכולה (בניגוד למזהה  מכולה שכולל ברישא את מספר המצהר ואחריו את מספר המכולה) מורכב מ- 4 אותיות ו- 7 ספרות כאשר הספרה השביעית היא ספרת ביקורת.

  1. על מנת לחשב את סיפרת הביקורת  של נתון שכולל בתוכו ספרות ואותיות נבנה אלגוריתם מורכב יחסית.
  2. בשלב הראשון נבנה וקטור שמייחס ערך מספרי בן שתי ספרות עבור כל סימון אפשרי של כל אחד מהתווים במספר המכולה.
    הווקטור מכיל 37 כניסות.

מסמך pdfלערך המלא