כניסה
תס"ק ים > מחסן רשוי / ערובה

מחסן רשוי / ערובה

​​מחסן רשוי/ ערובה - Bonded Storage, Warehouse Bonded

מחסן בפיקוח ורישיון המכס, אשר המכס מאפשר ליבואן לאחסן בו מטענים בטרם שולם המכס עבורם ובטרם שוחררו מפיקוח המכס.

מחסן רשוי אינו בבעלות חברות הנמל.

קיימים מחסני ערובה כללים אשר בם יכול כל יבואן לאחסן סחורה ומחסני ערובה פרטיים בהם ניתן לאחסן  רק מטענים השייכים לבעל הרישיון.

סוגי מחסנים

כאמור בחוק מצויים שני סוגי מחסני ערובה עיקריים:

  1. מחסן כללי בו יכול כל אדם לאחסן טובין על פי חוזה עם בעל המסוף.
  2. מחסן פרטי מיועד לאחסון מטען של בעליו בלבד. דוגמאות למחסן פרטי: חנות דיוטי פרי, מחסני יבוא רכב ואולמות תצוגת רכב, כספת בנק בה ניתן לשמור אבנים טובות ומתכות יקרות, ובלבד שהמרחק מהמכס לא יעלה על 20 ק"מ.

לערך המלא