כניסה
תס"ק ים > עוגן אניה

עוגן אניה

​​​עוגן אנייה – Anchor

עוגן אנייה הוא כלי כבד המשמש לריתוק האנייה ולהעמדתה במקום אחד מבלי שתסחף על ידי הגלים, זרמי הים או הרוחות.

בישראל תקן העוגן הוא על פי מפרט (HHP (High Holding Power המוכר על ידי תקן הסוכנות הימית הבריטית (MCA (Maritime & Coast - Guard Agency.

העוגן פועל על ידי התנגדות לתנועה של כלי השיט אליו הוא מחובר לכן תמיד ירד כאשר האנייה בתנועה (קדימה או אחורה בהתאם לסוג העוגן). יש שתי דרכים עיקריות להתנגדות לתנועה, באמצעות משקל רב או היאחזות בקרקעית הים.

הכוחות המופעלים על כלי השיט לאחר עצירה, עמם אמור העוגן להתמודד, הם רוחות, זרמי ים ותנועת הגלים. העוגנים המודרניים מתוכננים להשתמש בשילוב של טכניקות וצורות כדי להתנגד לכוחות אלו, בעיקר מסתמכים על כוח הקרקע וכובדו של העוגן.

קיימים סוגים שונים של עוגנים. ניתן לחלקם על פי תפקידם השונה.

מסמך pdf לערך המלא