הודעות המעגנה

  
  
18/03/2018הודעה לשייטים
04/12/2017הודעה לעוגנים - דצמבר 2017
15/10/2017הכן סירתך לחורף 2017
15/02/2017צו פיקוח על מצרכים ושירותים
18/01/2017הודעה ללקוחות המעגן
29/09/2016הכן סירתך לחורף
08/08/2016נוהל-אימות-ליאכטה-ישראלית-(IMOT)
29/05/2016ביצוע-תשלומים-בהוראת-קבע
04/04/2016פתיחת-עונת-השייט-2016
28/02/2016הודעה-ללקוחות-המעגנה---פברואר-2016
13/01/2016הודעת-רספן-על-שינוי-תעריפי-מים-חשמל-והספנה-ינואר-2016
05/01/2016הודעה-לבעלי-רישיון-מסוג-פרטי---נוזסעים-ומסחרי---נוסעים
24/11/2015הצעה-לתיקון-צו-תעריפים---רספן
26/10/2015הודעה-לעוגנים0504-2862
07/09/2015הודעה-ללקוחות-המעגן
26/07/2012איגרת-לעוגנים
22/07/2012שינוי-בחשבון-הבנק-של-חברת-נמלי-ישראל