כניסה
18.05.2022

תור עגינה למשדרגים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​

קבוצה A

כלי שיט עד לרוחב 3 מטר

  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "UpgradedAnchorageQueue".

קבוצה B

כלי שייט ברוחב 3.01-3.5 מטר​

  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "UpgradedAnchorageQueue".

קבוצה C

כלי שייט ברוחב 3.51-4 מטר​

  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "UpgradedAnchorageQueue".

קבוצה D

כלי שייט ברוחב 4.01-4.5 מטר​

  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "UpgradedAnchorageQueue".

קבוצה E

כלי שייט ברוחב 4.51 מ' ומעלה​

  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "UpgradedAnchorageQueue".