הודעות המעגנה

  
  
  
25/03/202020200325הודעה ללקוחות 25 למרץ 2020
15/12/201920191215הודעה לעוגנים - דצמ' 2019
11/09/201911sep2019הודעות מנהל המעגנה
10/09/2019sep2019הודעת חברת יפה נוף בעניין הסדרי תנועה בכניסה למעגנת שביט החל מ-15.9.19
11/11/2018HODAALAOGNIMהודעה לעוגנים
21/06/2018HODAALAOGNIMLEGABYMEZACHIMTZAFIMהודעה לעוגנים בדבר היערכות לפרויקט הוספת מזחים צפים
18/03/2018OdaaLaShayatimMar2018הודעה לשייטים
04/12/2017OdaaLaOgnimDec2017הודעה לעוגנים - דצמבר 2017
15/10/2017HachenSirathaLahorefOct2017הכן סירתך לחורף
15/02/2017TsavPikuahFeb2017צו פיקוח על מצרכים ושירותים
18/01/2017OdaaLeLekohotHaMaaganJan2017הודעה ללקוחות המעגן
29/09/2016HachenSirathaLahorefSep2016הכן סירתך לחורף
08/08/2016NohalImotLeYachtaIsraelitנוהל אימות ליאכטה ישראלית (IMOTׂ )
29/05/2016BizuaTashlumimBeOraatKevaביצוע תשלומים בהוראת קבע
04/04/2016PtihatOnatHashait2016פתיחת עונת השייט 2016
28/02/2016OdaaLeLekohotHaMaaganFeb2016הודעה ללקוחות המעגנה - פברואר 2016
13/01/2016OdaatRSPNJan2016הודעת רספ"ן על שינוי תעריפי מים חשמל והספנה ינואר 2016
05/01/2016OdaaLeBaalyRishayonהודעה לבעלי רישיון מסוג פרטי - נוזסעים ומסחרי - נוסעים
24/11/2015RSPNNov2015הצעה לתיקון צו תעריפים - רספ"ן
26/10/2015OdaaLaOgnimOct2015הודעה לעוגנים
07/09/2015OdaaLeLekohotHaMaaganSep2015הודעה ללקוחות המעגן
26/07/2012IgeretLaognimJul2012איגרת לעוגנים
22/07/2012ShinuyBeHeshbonHaBankJul2012שינוי בחשבון הבנק של חברת נמלי ישראל