הודעות המעגנה

  
  
07/02/2021קובץ התקנות-9147 הגבלת היציאה והכניסה לישראל
28/01/2021הודעה לעוגנים - ינואר 2021
17/09/2020הודעה ללקוחות - 092020
08/07/2020הודעה ללקוחות - יולי 2020
01/06/2020עוברים להוראת קבע ונהנים מהנחה באגרת העגינה - מאי 2020
01/06/2020טופס הוראת קבע
01/06/2020יוצאים מהסגר - מרעננים הנחיות כניסה ויציאה לחול - מאי 2020
01/06/2020אגרת לעוגנים 062020
01/06/2020צו פיקוח על מצרכים ושירותים פברואר 2017
01/09/2019הסדרי תנועה - ספטמבר 2019