ממגורות הגרעינים והתבואות

ממגורות חיפה

ממגורת חיפה

שנת הפעלה: 1955
מפעיל: דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ
בשנת 2017 שונעו בממגורה בחיפה כ-3.3 מיליון טון גרעינים ותבואה.

הממגורה ממוקמת בחלק המערבי של נמל חיפה מחוץ לגדר הנמל ומחוברת במסועים לרציפים 8-10 המיועדים לפריקת גרעינים בלבד.
חברת נמלי ישראל ביצעה בשנים האחרונות תכנית נרחבת ועתירת השקעה, לשדרוג ולפיתוח הממגורה, לרבות שדרוג התשתיות ומערכות השינוע וכן שיפור הבטיחות במתקן. זאת, במטרה לייעל את עבודת הממגורה ולשפר את השירות לספנות ולעוסקים בענף יבוא התבואות והגרעינים.

בין המיזמים שבוצעו ויבוצעו לשדרוג הממגורה:
שיפור מערכת הפריקה והארכת גלריה ומסוע, רכש מדלים פנאומטיים חדישים והקמת תחנת השנאה, רכש מדלה מכני מתקדם , שיפורי בטיחות וכיבוי אש, שיפור מערכת המסירה, שדרוג מערך המחשוב בממגורה (בביצוע ע"י קבוצת דגון) . בתכנון - יבוצועו שדרוג ושיפורים למניעת אבק והתאמה לתקן ATEX. בנוסף, החברה נמצאת בעיצומו של פיתוח מודול המסירות בממגורה במקביל לתכנית הטמעה של משלוח/קבלת מסרים מקוונים מול קהילת הים לקראת הפעלתו , הצפויה בסוף 2018 - תחילת 2019.

ממגורות אשדוד

ממגורת אשדוד

שנת הפעלה: 1984
מפעיל: לוגיסטיקר ממגורות בע"מ- החברות לוגיסטיקר ושותפות אחסנה אשדוד זכו בתחילת 2018 במכרז לניהול, הפעלה ותחזוקה של  ממגורת התבואות בעורף נמל אשדוד.
בשנת 2017 שינעה הממגורה באשדוד כ-530 אלף טון גרעינים ותבואות.

הממגורה ממוקמת בעורף נמל אשדוד . שטח הממגורה משתרע על פני כ-28 דונם שעיקרו כ-24 דונם מבני הממגורה ומתחם המתנה למשאיות של כ-4 דונם.

מסמך pdf נוהל אי זליגת מידע – לוגיסטיקר ממגורות בע"מ

צילום: חיפה- ניר הופמן, אשדוד- קרונוס צילומי אוויר