מודל Landlord

יישום מודל ה- Landlord, בענף הנמלים בישראל הוא נדבך חשוב ביצירת מערכת נמלים יעילה ותחרותית המעניקה רמת שירות גבוהה לעוסקים בסחר החוץ של ישראל. המודל, המיושם בכל הנמלים המודרניים בעולם, מבוסס על עקרון ההפרדה בין פיתוח תשתיות לאומיות, שנעשה ע"י המדינה, לבין התפעול השוטף של המסופים השונים במרחב הנמל, המתבצע על ידי חברות פרטיות המתחרות זו בזו.

הרציונל העומד בבסיס המודל הוא שהפעלה אופטימלית של התשתיות הנמליות ומתן רמת שירות גבוהה ללקוחות תוכל להתקיים רק בסביבה תחרותית, בה פועלים מספר "שחקנים" - חברות מהסקטור הפרטי, האמון על מדדי תחרותיות והתייעלות.

על פי המודל, המדינה היא זו שמחזיקה בבעלות על הנכסים והתשתית האסטרטגית - שלעולם לא תעבור לבעלות גורם פרטי.

מערכת הנמלים בישראל החלה בתהליך מורכב וחשוב של שינוי מבני עם יציאתה לדרך של הרפורמה בנמלים. בשנת 2010 בהתאם להסכמי הרפורמה בנמלים, אמור היה להתחיל תהליך הפרטה מדורג של חברות הנמל בחיפה ובאשדוד, שעד כה טרם בוצע. הפרטת חברת נמל אילת הושלמה בתחילת שנת 2013 - חברת פפו ספנות זכתה במכרז להפעלת הנמל.

ביולי 2013 קודמה הרפורמה בנמלים שלב נוסף בדרך להגברת התחרותיות ובהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג להורדת יוקר המחיה, עת החליטו שרי האוצר והתחבורה על פרסום מכרזים בינלאומיים לחברות הפעלה אשר יפעילו את הנמלים החדשים שמקימה החברה באשדוד ובחיפה- מהלך אשר עם הפעלת הנמלים החדשים במהלך שנת 2021 יחולל תחרות והתייעלות במרחב כל נמל, לרווחת הציבור כולו ולקוחות הנמלים.

חברת נמלי ישראל,  לפי הרפורמה בנמלים, תשאר לעד בבעלות ממשלתית, והיא שואפת להטמיע את המודל, בהיותה זרוע של המדינה לפיתוח תשתיות הנמלים ולהחזקת הנכסים במרחב הנמל. יישום המודל יאפשר את יצירתם של תנאי תחרות הוגנת במרחב הנמלים ויצעיד קדימה את הפעילות הנמלית והעסקית במרחב הנמלים, בדומה לנמלים מתקדמים בעולם.