​שיווק נכסים לשימושים נמליים

חברת נמלי ישראל מעמידה לשימוש חברות הנמל, לתאגידים מורשים ולגורמים אחרים, את המקרקעין והמתקנים הנדרשים להפעלת המערכת הנמלית. בנוסף פועלת החברה לפיתוח מתחמים נוספים הנמצאים ברשותה, רובם במרחב עורף הנמלים, המיועדים לשימושים בעלי זיקה לפעילות הנמלית - מרכזי הפצה ולוגיסטיקה מתקדמים, מסופים עורפיים לאחסון מכולות ומטענים שונים ותעשיה המשיקה לפעילות הנמלית. כולם חוליות חיוניות בשרשרת הלוגיסטית, הקשורים בפעילות הנמלית ובפעילות סחר החוץ של ישראל.

המתחמים הם ברמות פיתוח שונות, בהתאם לייעודים ולתוכניות - החל ממתחמים ברמת פיתוח תשתיות בסיסית ועד למתחמים מפותחים, המוכנים לשימושים לוגיסטיים. יצוין כי במרחב השטח ים המוצעים, מקדמת החברה ופועלת לפיתוח תשתיות דרכים  שתאפשרנה גישה נוחה ומתאימה עבור מערך ההובלה היבשתי. כן קיימות בחלקם תשתיות  משלימות כגון חניונים ותחנות דלק.

שיטת השיווק

החברה מקצה שטחים בכפוף לדיני המכרזים. בעיקרון הקצאת שטחים מתוכננת לתקופות ארוכות במטרה למקסם ולעודד פיתוח הפעילות העסקית במרחב נמלי הים על בסיס כדאיות כלכלית. הקצאת המקרקעין מבוססת בדרך כלל על תוצאות מכרזים, שמאויות ומחירי שוק בהתאם לכל מגרש/שטח.

ייזום ופיתוח

חברת נמלי ישראל הקימה את פארק נמלי ישראל לתעשייה ולוגיסטיקה הצמוד לנמל אשדוד ובקרבת הנמל החדש המוקם - נמל הדרום ומשווקת במכרזים מתחמים לשימושים לוגיסטיים ונמליים. החברה מקדמת בברכה יוזמות ופניות מהעוסקים בענף הנמלים, הספנות והלוגיסטיקה במטרה לבחון במשותף צרכים ותוכניות התואמות את יעדי החברה בכל הקשור לפיתוח מערכת הנמלים ולייעול השרשרת הלוגיסטית.

גופים המעוניינים להציג צרכים לוגיסטיים ולבחון שטחים לשימושים נמליים אפשריים, בטווח הקצר והארוך, באשדוד ובחיפה מוזמנים לפנות אל אגף נכסים ומסחר בחברת נמלי ישראל.

חטיבת מקרקעין וניהול נכסים: