כל מיזמי החברה

נמלי הים הם חוליה מרכזית בשרשרת הלוגיסטית המניעה את הכלכלה , ופיתוחם חיוני לקידום הסחר הישראלי. לצד פרויקטי הדגל הגדולים- "נמל איתן" ו"נמל הכרמל" שלב א' , מבצעת ומתכננת חברת נמלי ישראל פרויקטי בינוי ופיתוח נוספים במרחב נמלי הים , בהיקף כולל של כמיליארד ₪. פרויקטים אלה נועדו לתת מענה לגידול בתנועת המטענים ולשפר את השירות לעוסקים בסחר החוץ . במסגרת עבודות אלה מבצעת החברה הכשרה ופיתוח של השטחים הנדרשים לצרכי הפעילות הנמלית בכלל זה שטחים עורפיים.
 
 

 

 ​

 

​​