סחר חוץ ונתונים סטטיסטיים

נמלי ישראל – השער של המדינה לסחר הבינלאומי

עיקר סחר החוץ של ישראל עובר דרך נמלי הים, המשנעים כ- 99% מסך מטעני היצוא והיבוא (בטונות). השוואה בינלאומית של פילוח אמצעי השינוע שונים  של סחר החוץ, מלמדת על תלות גבוהה במיוחד בנמלים בהשוואה למדינות אחרות והם מהווים צינור ההובלה העיקרי לכלכלת ישראל.
למשק הישראלי תלות גבוהה בסחר החוץ, הבולטת נוכח מספר מאפיינים מרכזים- מיעוט במשאבים טבעיים - מצב המחייב קיום של משק פתוח בעל שיעורי יבוא גבוהים , במענה לכלל הצרכים במשק ; רמות צריכה גבוהות ; כמו כן במשק הישראלי מספר ענפי ייצוא יחודיים בעלי ביקוש נמוך בשוק המקומי ותלותם בסחר החוץ גבוהה מאוד, הבולטים שבהם- חומרי גלם (כגון אשלג ופוספטים) לצד מוצרי טכנולוגיה עילית שמיועדים בעיקר לחו"ל.
בשל המבנה הגיאו-פוליטי של המזרח התיכון, שווקי המקור והיעד של סחר החוץ בישראל אינם סמוכים לה. שיעור ההובלה היבשתית של סחר החוץ מזערי וסחר החוץ האווירי של ישראל בטונות מהווה כ- 1-2% בלבד מסך הסחורות.

סקירות בנושאי סחר חוץ ותחזיות כלכליות

לנוחיותכם מוצגות כאן סקירות תקופתיות של הלמ"ס בנושאי סחר חוץ, בפילוח ובתחומים מגוונים וכן תחזיות כלכליות תקופתיות:

דף אינטרנטלסקירת הלמ"ס בנושא סחורות בשנת 2019

נתוני תנועת המטענים בנמלי הים ומדדי שירות

כאן תוכלו לצפות בנתונים שונים אודות תנועת המטענים והפעילות בנמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת שמפרסמת רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה. זאת באמצעות הקישור המופיע מטה - לאתר רשות הספנות והנמלים , המספק מידע עדכני ונתונים סטטיסטיים שנתיים ורבעוניים וכן נתונים נוספים אודות פעילות נמלי הים בחיפה, באשדוד ובאילת ומדדי שירות שונים.

לקבלת מידע עדכני שוטף על תנועת המטענים בנמלי הים

לצפייה בטבלת נתוני תנועת המטענים בנמלי ישראל

חברות בארגונים בינלאומיים

חברת נמלי ישראל חברה בארגונים בינלאומיים מרכזיים בענף הנמלים בהם:

IAPH - International Association of ports & Harbors

ESPO - European Sea Ports Organization

AAPA - American Association of Port Authorities

IPCSA - International Port Community System Association