סה"כ תנועת המטענים בנמלי ישראל

  
  
  
  
3,049
57,453
  
2,917
57,693
  
2,947
58,714
  
2,869
57,936
  
2,711
57,048
  
2,521
53,772
  
2,446
53,299
  
2,539
46,751
  
2,541
46,532
  
2,403
45,381
  
2,281
43,576
  
2,032
36,953
  
2,081
41,226
  
1,965
40,225
  
1,769
36,286
  
1,715
37,712
  
1,586
37,312
  
1,550
34,972
  
1,463
33,406
  
1,375
31,992
  
1,366
36,091
* משנת 2014 הנתונים כוללים את כל תנועת הדלקים.