רשות הנמלים והספנות

רספ"ן הינה רשות סטטוטורית במשרד התחבורה. עם הקמתה ב- 2005 נוספו לה תפקידים של פיקוח על חברות הנמל בישראל ועל חנ"י.
רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, למעגנות ונמלים, לכלי שייט ומפעיליהם, ובאחריותה אישור רישוי ורישום של כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים.
באתר רספ"ן מידע רב על תנועת המטענים בנמלי הים בחיפה, באשדוד ובאילת.

על רספ"ן ותפקידיה בהרחבה, אתר רשות הספנות והנמלים