קישורים שימושיים

משרדי ממשלה וגופי ממשל

  
  
תיאור
  
  
  
  
משרד התחבורה/he/PortIsrael/LinksPics/tachbura.jpg
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_road_safetyכרטיסיה חדשה
רשות הספנות והנמלים /he/PortIsrael/LinksPics/רשות%20הספנות.png
http://asp.mot.gov.il/heכרטיסיה חדשה
אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה/he/PortIsrael/LinksPics/%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94.jpg
https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspxכרטיסיה חדשה
מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ת השיק  אתר חדש המרכז את פעילות ה- OECD במשרד התמ"ת.
http://www.economy.gov.il/internationalaffairs/pages/default.aspxניווט בדף
רשות המסים - המכס/he/PortIsrael/LinksPics/מיסים.png
https://taxes.gov.il/customs/Pages/TaxesCustomsLobby.ניווט בדף
משרד התיירות /he/PortIsrael/LinksPics/tayarut.jpg
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_tourismכרטיסיה חדשה
רשות החברות הממשלתיות/he/PortIsrael/LinksPics/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA.png
רשות החברות הממשלתיותכרטיסיה חדשה

חברות הנמל

  
  
תיאור
  
  
  
  
חברת נמל אשדוד/he/PortIsrael/LinksPics/%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93.jpg
http://www.ashdodport.co.ilכרטיסיה חדשה
חברת נמל חיפה /he/PortIsrael/LinksPics/%D7%A0%D7%9E%D7%9C%20%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94.jpg
http://www.haifaport.co.ilכרטיסיה חדשה
חברת נמל אילת /he/PortIsrael/LinksPics/נמל%20אילת.jpg
http://www.eilatport.co.ilניווט בדף
מספנות ישראל/he/PortIsrael/LinksPics/%D7%A0%D7%9E%D7%9C%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA.jpg
http://www.isp-port.comניווט בדף

ארגונים כלכליים

  
  
תיאור
  
  
  
  
מכון היצוא /he/PortIsrael/LinksPics/מכון%20היצוא.png
http://www.export.gov.ilניווט בדף
התאחדות התעשיינים /he/PortIsrael/LinksPics/3707d8f2be163bd14c78cf07586f13bb_XS.jpg
http://www.industry.org.il/ניווט בדף
איגוד לשכות המסחר /he/PortIsrael/LinksPics/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%20%D7%9C%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8.jpg
http://www.chamber.org.ilכרטיסיה חדשה
לשכת הספנות הישראלית/he/PortIsrael/LinksPics/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA.jpg
http://www.shipping.org.ilכרטיסיה חדשה
לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון /he/PortIsrael/LinksPics/%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8.jpg
http://www.haifachamber.org.il/%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AAכרטיסיה חדשה
ארגון המשלחים הבינלאומיים ועמילי המכס
http://www.chamber.org.il/sectors/1170/1173ניווט בדף

גופים בינלאומיים

  
  
תיאור
  
  
  
  
International Association of Ports and Harbors/he/PortIsrael/LinksPics/IAPH.jpg
http://www.espo.be/כרטיסיה חדשה
האירגון האמריקאי של נמלי הים - AAPA /he/PortIsrael/LinksPics/AAPA.jpg
http://www.seaportsdeliverprosperity.orgכרטיסיה חדשה
European Sea Ports Organization /he/PortIsrael/LinksPics/ESPO.jpg
http://www.espo.beכרטיסיה חדשה
IPCSA - International Port Community Systems AssociationIPCSA
http://www.epcsa.eu/כרטיסיה חדשה

מכוני מחקר

  
  
תיאור
  
  
  
  
מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה, אוניברסיטת חיפה
http://wydra.haifa.ac.ilכרטיסיה חדשה
המכון לחקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל)/he/PortIsrael/LinksPics/%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D.jpg
http://www.ocean.org.il/כרטיסיה חדשה
המכון להכשרה ימית   /he/PortIsrael/LinksPics/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94%20%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA.jpg
http://www.meta.org.il/?CategoryID=147כרטיסיה חדשה
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית (בטכניון)/he/PortIsrael/LinksPics/cameri.jpg
http://cee.technion.ac.il/CivilEngכרטיסיה חדשה