מבט על מרחב נמל אילת

במרחב נמל אילת מתקיימת פעילות נמלית הבולטת בעיקר בתחום שינוע כלי רכב מיובאים, יצוא דשנים ומחצבים ושינוע דלקים. פעילות זו מתבצעת ע"י חברת נמל אילת והחברות הבאות:

חברת נמל אילת

נמל אילת ממוקם בקצה הצפוני של ים סוף ומהווה השער הדרומי של מדינת ישראל. הנמל הוקם בשנת 1957 ע"י משרד התחבורה ועבר למיקומו הנוכחי בשנת 1965. בפברואר 2005 החל נמל אילת לפעול כחברה עצמאית בבעלות ממשלתית, עם ביצוע השינוי המבני בענף הנמלים ופירוקה של רשות הנמלים. בתחילת שנת 2013 הושלמה הפרטת חברת נמל אילת ע"י רשות החברות והזיכיון להפעלתו נמסר לחברת פפו ספנות הזוכה במכרז להפעלת הנמל.
בשנת 2016 שינע נמל אילת כ- 2.1 מיליון טון מטען.

למידע על חברת נמל אילת

נמל הנפט – קצא"א

חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ (קצא"א) נוסדה בשנת 1968 ומשמשת כגשר יבשתי להעברת נפט גולמי מים סוף לים התיכון , כמו גם בכיוון ההפוך. החברה מפעילה שני נמלים - האחד באילת והשני באשקלון.
מערכת קווי הדלק להובלת הנפט הגולמי כוללת שלושה קווים: האחד, באורך 254 ק"מ, מחבר את נמל הנפט באילת עם נמל הנפט באשקלון, ואילו שני הקווים הנותרים מזינים את בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד.

למידע על חברת קצא"א

למידע על מיזמי פיתוח שביצעה חברת נמלי ישראל באילת