מבט על מרחב נמל אשדוד

הגופים המרכזיים הפועלים במרחב נמל אשדוד בתחום שינוע מטענים:

חברת נמל אשדוד

נמל אשדוד ממוקם בסמוך למרכזי המסחר ולעורקי התחבורה העיקריים של המדינה. הנמל פועל משנת 1965 והוא אחד הנמלים הבודדים בעולם אשר נבנו בים הפתוח. נמל אשדוד הוקם במימון הבנק העולמי וע"י רשות הנמלים שהוקמה למטרה זו. עד לשנת 2005 נוהל הנמל והופעל ע"י רשות הנמלים. עם פרוקה באותה שנה, במסגרת השינוי המבני בענף הנמלים, החל נמל אשדוד לפעול כחברה עצמאית בבעלות ממשלתית.
בשנת 2016 שינע נמל אשדוד כ- 24 מיליון טון מטען.תנועת המכולות בשנה זו בסתכמה ב- 1.44 מיליון טון.

דף אינטרנטאתר חברת נמל אשדוד

ייצוא דשנים ופוספטים-קונצרן כימיקלים לישראל

מגזר כי"ל דשנים מרכז את הפעילות העסקית של קונצרן כימקלים לישראל בתחומי הדשנים בארץ ובחו"ל. כי"ל מיצאת את עיקר תוצרתה דרך נמלי הים באשדוד ובאילת . החברות העיקריות במגזר הנן מפעלי ים המלח בע"מ, ורותם אמפרט נגב בע"מ. אתרי הייצור של חברות אלו מצויים בסדום ובמישור רותם שבנגב.

כי"ל דשנים מיצאת את מוצריה (אשלג לסוגיו, דשני פוספט, חומצות וסלט פוספט),  ממתקניה במישור רותם ובסדום לנמל אשדוד. עיקר השינוע לנמל נעשה באמצעות רכבות והיתר במשאיות. פעילותה של כי"ל דשנים באמצעות נמל אשדוד כוללת גם יבוא של גופרית וחומרי גלם אחרים המשמשים אותה לייצור מוצריה. החומרים נפרקים ברציפים נפרדים מרציפי הטעינה.

ממגורות הגרעינים באשדוד בעורף נמל אשדוד ממוקמות ממגורות גרעיני תבואה מיובאים, המופעלות ע"י חברת ממגורות אשדוד בע"מ. החברה הוקמה בשנת 1983 .פריקת התבואה מתבצעת ברציפי נמל אשדוד ע"י חברת נמל אשדוד ומשונעת מהנמל לממגורות באמצעות משאיות. חברת נמלי ישראל בשת"פ עם חברת נמל אשדוד, השלימה תכנון לשדרוג של מערכת הפריקה בממגורות באשדוד (בתכנון, הקמת מסוע מרציפי הנמל לממגורה) ותצא בקרוב במכרז להקמת המסוע.

חברות לוגיסטיקה ואחסנה בפארק נמלי ישראל לתעשייה ולוגיסטיקה

בפארק החדש שהקימה חברת נמלי ישראל בעורף הצפוני של נמל אשדוד ונמל הדרום הנבנה כעת, ממוקמות שורה של חברות העוסקות בתחום הלוגיסטיקה, האחסנה וההפצה. חברות נוספות ממוקמות בעורף הדרומי של נמל אשדוד. חברת נמלי ישראל הקימה באזור מסוף רכבת למטענים בשת"פ עם חברת רכבת ישראל. המסוף מופעל ע"י זכיין פרטי- חברת פרידנזון.

דף אינטרנטלמידע מורחב על פארק נמלי ישראל

מסמך pdfלמידע על מיזמי פיתוח שביצעה חברת נמלי ישראל במרחב נמל אשדוד