מיזמי פיתוח נוספים

  • שיקום רציף 5 בנמל אשדוד אפריל2018
  • פארק נמלי ישראל לתעשיה ולוגיסטיקה אשדוד, מרץ 2018
  • שיקום רציף 5 בנמל אשדוד
  • רכש מדלה מיכני לממגורות בחיפה 2018
  • שיקום מקטע רציף ראשי באילת 2017
  • הקמת מתחם שער מטענים חדש בנמל חיפה 2017