הקמת נמל אילת- צלום: שמעון ויעקב פוקס

 • הקמת נמל אילת 1963
 • הקמת נמל אילת 1963
 • הקמת נמל אילת 1962
 • הקמת נמל אילת 1962
 • הקמת נמל אילת 1962
 • הקמת נמל אילת 1963
 • הקמת נמל אילת 1963
 • הקמת נמל אילת 1963
 • הקמת נמל אילת 1963
 • הקמת נמל אילת 1963
 • הקמת נמל אילת 1963
 • הקמת נמל אילת 1963
 • הקמת נמל אילת 1964
 • הקמת נמל אילת 1964