​שמיר​ה על הסביבה

כגוף המופקד על פיתוח תשתיות הנמלים וניהול הנכסים בתחומם, מחויבת החברה לערכי ההגנה על הסביבה ומאמצת את עיקרון "פיתוח בר-קיימא" המשלב פיתוח לצרכי משק המדינה, שימוש מושכל במשאבי טבע והגנה על מערכות אקולוגיות.

החברה מבצעת במסגרת זו מגוון מיזמים ויוזמות,  בהם הפעלת מערך יעודי לטיפול בזיהום ים משמן ודלק בנמלי אשדוד וחיפה, ביצוע הזנת חופים בחיפה ובאשדוד בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, תכנית ניהול סביבתית המלווה את הקמת נמל המפרץ, מיזם לילה טוב להסטת תנועת משאיות אל הנמלים ומהם לשעות הלילה, הקמת מערכת מקוונת לכלל הגורמים בקהילת הים המפחיתה שימוש בנייר ועוד.

למידע מורחב על פעילותנו